Feb 02 2018

Obilno sneženje

Slovenijo je zajelo obilno sneženje, zato bodite previdni!

Zaradi mokrega in težkega snega je možnost snegoloma, prav tako je sneg nevaren na cesti.

Spodaj je nekaj napotkov:

 • kjer je mogoče, otresite sneg z drevja in vsega, kar se lahko poškoduje ali zlomi pod težo snega,
 • že med sneženjem odstranite sneg s poti in površin, ki jih uporabljate, če je treba, tudi s streh,
 • ne zadržujte se v bližini električnih daljnovodov, ker se pod težo snega lahko drogovi porušijo in električni kabli pretrgajo; pretrganih kablov se ne dotikajte – lahko so pod napetostjo,
 • na pot se odpravite le, če je to nujno,
 • spremljajte vremensko napoved,
 • previdno hodite po zaledenelih in zasneženih poteh,
 • bodite pozorni na pokanje vej, izogibajte se hoji pod drevesi,
 • vozil ne parkirajte pod drevesi, da jih ne poškodujejo veje ali drevesa, ki se pod težo snega ali žleda lahko zlomijo,
 • ob zastoju ustavite vozilo ob robu cestišča tako, da bo omogočen prevoz intervencijskih vozil in plugov,
 • vozila parkirajte tako, da bo pluženje cest lahko potekalo čim bolj nemoteno. Priporočamo parkiranje v garažnih hišah in na parkiriščih,
 • ob napovedanih obilnih snežnih padavinah ali žledu se ne odpravljajte v gore.

Vir: