↑ Nazaj na Operativa

Operativna enota

OPERATIVNA ENOTA PGD ŠOŠTANJ – MESTO

 

IMG_1534

PGD Šoštanj – mesto je osrednje društvo IV kategorije. Imamo 57 usposobljenih in opremljenih operativnih gasilcev.

Operativec prostovoljni gasilec je:

o    član gasilskega društva

o    oseba stara od 18 do 63 let pri moških, oziroma 18 do 55  let pri ženskah

o    ima opravljen tečaj za izprašanega gasilca

o    je strokovno usposobljen za gašenje in reševanje

o    ima opravljen zdravniški pregled

o    je psihofizično sposoben opravljati naloge

o    opremljen s predpisano osebno opremo

o    usposobljen iz varnosti in zdravja pri delu glede uporabe orodij, opreme in vozil

o    ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje

 

Število gasilcev po činu v operativni enoti :

Vrsta čina v operativni enoti število
Gasilec 0

Gasilec I. stopnje

11
Gasilec II. stopnje 3
Višji gasilec 4
Višji gasilec I. stopnje 0
Višji gasilec II. stopnje 0
Nižji gasilski časnik 6
Nižji gasilski časnik I. stopnje 4
Nižji gasilski časnik II. stopnje 2
Gasilski častnik 4
Gasilski častnik I. stopnje 9
Gasilski častnik II. stopnje 12
Višji gasilski častnik I. stopnje 0
Višji gasilski častnik II. stopnje 0

Število gasilcev  po tečaju v operativni enoti :

Vrsta tečaja Število
Dihalne naprave 39
Hot-fire modul “A” 26
Hot-fire modul “B” 13
Nevarne snovi 21
Bolničar 3
Strojnik 52
Voznik “C” kategorije 22
Operater avtolestve 4
Tehnično reševanje 26
Radijske zveze 44
Voditelj mot. čolna 18
Gaš. pož. v naravi 8
Potapljač 5
Reševalec na vodi 5
Motorna žaga 37
Vodja intervencij 5
Mentor 11
Sodnik 8
Servis gasilnikov 11
Informatika 7
Delo s helikopterjem 5

 

Operativa specijalnosti