Return to Operativa

Operativna enota

OPERATIVNA ENOTA

PGD ŠOŠTANJ – MESTO

PGD Šoštanj – mesto je osrednje društvo IV. kategorije. Imamo 55 usposobljenih in opremljenih operativnih gasilcev.

Operativec prostovoljni gasilec je:

o    član gasilskega društva,

o    oseba stara od 18 do 63 let pri moških, oziroma 18 do 55  let pri ženskah,

o    ima opravljen tečaj za operativnega gasilca,

o    je strokovno usposobljen za gašenje in reševanje,

o    ima opravljen zdravniški pregled,

o    je psihofizično sposoben opravljati naloge,

o    opremljen s predpisano osebno opremo,

o    usposobljen iz varnosti in zdravja pri delu glede uporabe orodij, opreme in vozil,

o    ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje.