Return to O društvu

Zakonodaja

·     Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (UL št. 32, 29. 4. 2011)

  • Zakon o javnih zbiranjihZJZ-UPB5 (uradno prečiščeno besedilo – UL št. 64, 12. 8. 2011)