Return to O društvu

Društvo danes

PGD Šoštanj-mesto je osrednje društvo IV. kategorije v občini Šoštanj.

V društvu je danes včlanjenih 186 aktivnih članic in članov, od tega 55 operativnih članov, kateri skrbijo za večinski del požarnega območja občine Šoštanj, KS Ravne, KS Skorno – Florjan ter KS Bele vode. Poleg že omenjenega društvo tesno sodeluje s Termoelektrarno Šoštanj, s katero združuje skupne interese in nekatere pogodbene naloge na področju protipožarne varnosti.

V društvu dajemo velik poudarek na delu z mladimi, saj je v društvo danes včlanjenih 52 otrok, ki pod skrbnim vodstvom njihovih prizadevnih mentorjev pridno trenirajo, spoznavajo gasilstvo in se uspešno udeležujejo gasilskih, ter raznih športnih srečanj in tekmovanj.

Društvo se zaveda pomena izobraževanja in usposabljanja članstva, v kar operativa vlaga veliko napora, pridobljeno znanje pa uspešno koristi v najrazličnejših posredovanjih in intervencijah. Ob vsem tem pa je tukaj ogromno prostovoljno vloženega dela, energije in truda, ki ga člani posvečamo društvu, v prid domačemu kraju in okolici.

Društvo vseskozi sledi svojemu osnovnemu namenu, za kar pa je potrebno veliko zavesti, discipline in nenazadnje ogromno prostovoljnega dela. To je garancija za uspešno delo in tega se člani PGD Šoštanj – mesto še kako zavedamo.

Članstvo

Foto: Matej Vranič Vsi člani 134 Moški 87 Ženske 47 Operativni gasilci 55 Veterani 20 Gasilci pripravniki 11 Mladina 52

Upravni odbor

UPRAVNI ODBOR PGD ŠOŠTANJ – MESTO 2023-2028 01. PREDSEDNIK Klemen MEŽNAR 02. PODPREDSEDNIK Andraž ROŠKAR 03. POVELJNIK Vojko BRICMAN 04. NAMESTNIK POVELJNIKA Denis PUČKO 05. PODPOVELJNIK Luka BOLHA 06. TAJNIK Žiga KRAJNC 07. BLAGAJNIK Renata PUČKO 08. GLAVNI STROJNIK Peter BRICMAN 09. GOSPODAR DRUŠTVA Elvis BOJKIĆ 10. REFERENT ZA STAREJŠE GASILKE IN GASILCE Branko URANJEK …

Poveljstvo

POVELJSTVO PGD ŠOŠTANJ – MESTO 2023-2028 01. POVELJNIK Vojko BRICMAN 02. NAMESTNIK POVELJNIKA Denis PUČKO 03. PODPOVELJNIK Luka BOLHA 04. POMOČNIK POVELJNIKA ZA NAPRAVE ZA ZAŠČITO DIHAL Jan KRAJNC 05. POMOČNIK POVELJNIKA ZA RADIJSKE ZVEZE Andraž ROŠKAR 06. POMOČNIK POVELJNIKA ZA PRVO POMOČ Žiga KRAJNC 07. GLAVNI STROJNIK Peter BRICMAN 08. ORODJAR Nejc SLEMENŠEK

Nadzorni odbor

NADZORNI ODBOR PGD ŠOŠTANJ – MESTO 2023-2028 Milan ROŠKAR Beno OVČAR Rok TURINEK

Disciplinska komisija

DISCIPLINSKA KOMISIJA PGD ŠOŠTANJ – MESTO 2023-2028 Marko VERTAČNIK Danilo ČEBUL Žiga KRAJNC Simon KOČEVAR Romana OVČAR