Return to O društvu

Društvo danes

PGD Šoštanj-mesto je osrednje društvo IV. kategorije v občini Šoštanj.

V društvu je danes včlanjenih 197 aktivnih članic in članov, od tega 57 operativnih članov, kateri skrbijo za večinski del požarnega območja občine Šoštanj, KS Ravne, KS Skorno – Florjan ter KS Bele vode. Poleg že omenjenega društvo tesno sodeluje s Termoelektrarno Šoštanj, s katero združuje skupne interese in nekatere pogodbene naloge na področju protipožarne varnosti.

V društvu dajemo velik poudarek na delu z mladimi, saj je v društvo danes včlanjenih 53 otrok, ki pod skrbnim vodstvom njihovih prizadevnih mentorjev pridno trenirajo, spoznavajo gasilstvo in se uspešno udeležujejo gasilskih, ter raznih športnih srečanj in tekmovanj.

Društvo se zaveda pomena izobraževanja in usposabljanja članstva, v kar operativa vlaga veliko napora, pridobljeno znanje pa uspešno koristi v najrazličnejših posredovanjih in intervencijah. Ob vsem tem pa je tukaj ogromno prostovoljno vloženega dela, energije in truda, ki ga člani posvečamo društvu, v prid domačemu kraju in okolici.

Društvo vseskozi sledi svojemu osnovnemu namenu, za kar pa je potrebno veliko zavesti, discipline in nenazadnje ogromno prostovoljnega dela. To je garancija za uspešno delo in tega se člani PGD Šoštanj – mesto še kako zavedamo.

Članstvo

Foto: Matej Vranič Vsi člani 142 Moški 90 Ženske 52 Operativni gasilci 55 Veterani 23 Gasilci pripravniki 17 Mladina 61  

Upravni odbor

UPRAVNI ODBOR PGD ŠOŠTANJ – MESTO 2018-2023 01. PREDSEDNIK Klemen MEŽNAR 02. PODPREDSEDNIK Dani SLEMENŠEK 03. POVELJNIK Vojko BRICMAN 04. NAMESTNIK POVELJNIKA Beno OVČAR 05. PODPOVELJNIK Milan ROŠKAR 06. TAJNIK Andraž ROŠKAR 07. BLAGAJNIK Renata PUČKO 08. POMOČNIK POVELJNIKA ZA PV v TEŠ Marko OJSTERŠEK 09. GLAVNI STROJNIK Peter BRICMAN 10. GOSPODAR DRUŠTVA Elvis Bojkić …

Poveljstvo

POVELJSTVO PGD ŠOŠTANJ – MESTO 2018-2023 01. POVELJNIK Vojko BRICMAN 02. NAMESTNIK POVELJNIKA Beno OVČAR 03. PODPOVELJNIK Milan ROŠKAR 04. POMOČNIK POVELJNIKA ZA NAPRAVE ZA ZAŠČITO DIHAL Žiga VASLE 05. POMOČNIK POVELJNIKA ZA RADIJSKE ZVEZE Miha OVČAR 06. POMOČNIK POVELJNIKA ZA PRVO POMOČ Žiga KRAJNC 07. GLAVNI STROJNIK Peter BRICMAN 08. ORODJAR Mario BOJ

Nadzorni odbor

NADZORNI ODBOR PGD ŠOŠTANJ – MESTO 2018-2023 Simon KOČEVAR Jože ŠKRBOT Justin HUDOBREZNIK

Disciplinska komisija

DISCIPLINSKA KOMISIJA PGD ŠOŠTANJ – MESTO 2018-2023 Boris GOLIČNIK Milan ROŠKAR Rok TURINEK Božidar KOS Nejc URLEB