Return to O društvu

Društvo danes

PGD Šoštanj-mesto je osrednje društvo IV. kategorije v občini Šoštanj.

V društvu je danes včlanjenih 197 aktivnih članic in članov, od tega 57 operativnih članov, kateri skrbijo za večinski del požarnega območja občine Šoštanj, KS Ravne, KS Skorno – Florjan ter KS Bele vode. Poleg že omenjenega društvo tesno sodeluje s Termoelektrarno Šoštanj, s katero združuje skupne interese in nekatere pogodbene naloge na področju protipožarne varnosti.

V društvu dajemo velik poudarek na delu z mladimi, saj je v društvo danes včlanjenih 53 otrok, ki pod skrbnim vodstvom njihovih prizadevnih mentorjev pridno trenirajo, spoznavajo gasilstvo in se uspešno udeležujejo gasilskih, ter raznih športnih srečanj in tekmovanj.

Društvo se zaveda pomena izobraževanja in usposabljanja članstva, v kar operativa vlaga veliko napora, pridobljeno znanje pa uspešno koristi v najrazličnejših posredovanjih in intervencijah. Ob vsem tem pa je tukaj ogromno prostovoljno vloženega dela, energije in truda, ki ga člani posvečamo društvu, v prid domačemu kraju in okolici.

Društvo vseskozi sledi svojemu osnovnemu namenu, za kar pa je potrebno veliko zavesti, discipline in nenazadnje ogromno prostovoljnega dela. To je garancija za uspešno delo in tega se člani PGD Šoštanj – mesto še kako zavedamo.