O društvu

Zgodovina

USTANOVNO LETO 1879 1. junija leta 1879 so ustanovili Freiwillige FeuerwehrSchonstein. Ustanovni člani društva so bili : Kristian Kern, svečar in slaščičar stanujoč v Goričarjevi hiši Baron Franz Haebler plemeniti, lastnik Marovške graščine Herman Scnitzer von Lindenstein iz gradu Turn Dr. Hanz Lichtenegger stanujoč in delujoč na današnji Cesti talcev 4 Hanz Woschnagg, posestnik Gregor Acman, čevljar Josip …

Društvo danes

PGD Šoštanj-mesto je osrednje društvo IV. kategorije v občini Šoštanj. V društvu je danes včlanjenih 186 aktivnih članic in članov, od tega 55 operativnih članov, kateri skrbijo za večinski del požarnega območja občine Šoštanj, KS Ravne, KS Skorno – Florjan ter KS Bele vode. Poleg že omenjenega društvo tesno sodeluje s Termoelektrarno Šoštanj, s katero …

Gasilski dom

                    

Simboli društva

Društveni prapor     Mladinski prapor     Našitek društva     Našitek operativne enote  

Bilten – 130 let nudenja pomoči

Bilten – 30 let SRMB

Statut in akti društva

Statut PGD Šoštanj-mesto Pravilnik o organizaciji poslovanja Pravilnik o finančno materialnem poslovanju Pravilnik o disciplinskem postopku

Zakonodaja

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami: ZVNDN-B (spremembe  – Ur.l. RS št. UL št. 97, 3. 12. 2010), ZVNDN-UPB1 (UL št. 51, 18. 5. 2006), Zakon o gasilstvu: ZGas-UPB1 (UL št. 113, 16. 12. 2005) Zakon o varstvu pred požarom: ZVPoz-D (spremembe – UL št. 83, 6. 11. 2012), ZVPoz-C (spremembe – UL št. 9, 11. 2. 2011), ZVPoz-UPB1 (uradno prečiščeno besedilo – UL št. …