O društvu

Društvo danes

PGD Šoštanj-mesto je osrednje društvo IV. kategorije v občini Šoštanj. V društvu je danes včlanjenih 197 aktivnih članic in članov, od tega 57 operativnih članov, kateri skrbijo za večinski del požarnega območja občine Šoštanj, KS Ravne, KS Skorno – Florjan ter KS Bele vode. Poleg že omenjenega društvo tesno sodeluje s Termoelektrarno Šoštanj, s katero …

Zgodovina

USTANOVNO LETO 1879 1. junija leta 1879 so ustanovili Freiwillige FeuerwehrSchonstein. Ustanovni člani društva so bili : Kristian Kern, svečar in slaščičar stanujoč v Goričarjevi hiši Baron Franz Haebler plemeniti, lastnik Marovške graščine Herman Scnitzer von Lindenstein iz gradu Turn Dr. Hanz Lichtenegger stanujoč in delujoč na današnji Cesti talcev 4 Hanz Woschnagg, posestnik Gregor Acman, čevljar Josip …