Operativa

Operativna enota

OPERATIVNA ENOTA PGD ŠOŠTANJ – MESTO PGD Šoštanj – mesto je osrednje društvo IV. kategorije. Imamo 57 usposobljenih in opremljenih operativnih gasilcev. Operativec prostovoljni gasilec je: o    član gasilskega društva, o    oseba stara od 18 do 63 let pri moških, oziroma 18 do 55  let pri ženskah, o    ima opravljen tečaj za operativnega gasilca, o    …

Požarni okoliš

PREDSTAVITEV OPERATIVNEGA OBMOČJA DRUŠTVA  Operativno območje PGD Šoštanj – mesto pokriva teritorij občine Šoštanj PGD Šoštanj-mesto je osrednje gasilsko društvo v občini. Pokriva največji del občine, kar dobre 52% vsakega območja v občini in dobrih 62% vsega prebivalstva. Kraj Šoštanj je pretežno ravninski del, je strnjeno trško naselje z poslovno trgovskimi objekti in stanovanjskimi bloki …

Vozila in oprema

VOZNI PARK