Predaja osebne zaščitne opreme

V torek, 7. 12. 2021 je v prostorih našega društva potekala podelitev opreme, ki je bila kupljena iz strani Občine Šoštanj. Opremo je med vsa 4 društva predal župan Občine Šoštanj, Darko Menih.

Župan je društvom predal tudi opremo, ki je bila kupljena za sistem prvih posredovalcev, ki vzpostavljen s 1. 1. 2022.

Ob koncu je župan še čestital mentorjema ženskih veteranskih desetin PGD Šoštanj-mesto in PGD Gaberke, ki so na državnem gasilskem tekmovanju dosegle 2. in 3. mesto ter na pokalnem tekmovanju 3. in 1. mesto.

Gasilci se iskreno zahvaljujemo županu, podžupanu, občinskemu svetu in poveljniku GPOŠ.

https://www.sostanj.si/objava/577287