RAZGLAŠENA VELIKA POŽARNA OGROŽENOST

Z 20. julijem je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Na območjih izpostave Uprave za zaščito in reševanje Koper, Postojna in Nova Gorica pa je razglašena zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta nad spoštovanjem razglasa izvajala poostren nadzor.