Category: Opozorila

Velika požarna ogroženost

Z jutrišnjim dnem je na območju celotne države razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja! Razglas velja za območja naravnega okolja brez snežne odeje dnem razglasitve velike požarne ogroženosti naravnega okolja je v naravnem okolju prepovedano: požiganje in odmetavanje gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, kuriti in požigati na območjih ob infrastrukturnih …

Continue reading

Napotki za kurjenje kresov

Kurjenje kresov lahko pomeni nevarnost za udeležence kresovanja in tudi nevarnost za nastanek požara v naravnem okolju in drugod na prostem. Vsi, ki nameravate ob prvomajskih praznikih kuriti kresove, upoštevajte napotke za varno kurjenje: Najprej očistite okolico kurišča kresa vseh gorljivih snovi in ga obdajte s kamenjem, peskom. Za prižiganje in kurjenje kresov ne uporabljajte vnetljivih, eksplozivnih snovi. Kres …

Continue reading

Kurjenje v naravnem okolju

Vsako kurišče v naravi mora biti urejeno tako, da se gorenje ne more razširiti! OSNOVNA NAVODILA ZA UREDITEV KURIŠČA V NARAVI  Kurišče mora biti obdano z negorljivim materialom (npr. kamenje, zemlja ipd); Neposredna okolica kurišča mora biti očiščena vseh gorljivih snovi (pri večjih kresovih znaša ta okolica lahko tudi 20 m ali več);  Kurišče mora …

Continue reading

OPOZORILO!!!

Daljše obdobje suhega in toplejšega vremena povzroča ugodne razmere za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju v večjem delu države. V zadnjih dneh je število požarov v naravnem okolju zaradi spomladanskega čiščenja kmetijskih površin ter kurjenja in požiganja naravnih nenevarnih materialov višje predvsem na območju osrednje Slovenije. Takšno stanje pričakujemo do prvih obilnejših padavin. …

Continue reading

OPOZORILO!!!

Ker smo zaradi velikega števila nadzorovanega kurjenja v naravi v preteklih dneh prejeli več prijav o morebitnih požarih v naravi vas prosimo, da nam morebitno kurjenje v naravi v bližini gozdnih, grmovnih in suhih površin sporočite v gasilski dom! Morebitno kurjenje nam sporočite na številki: poveljnik: 041/776-313 (Milan), predsednik: 041/441-776 (Klemen). Hvala za razumevanje.