Jun 08 2017

Svetovni dan gasilcev

 

Današnji dan, 8. junij je bil kot dan gasilcev opredeljen zato, ker je bilo na ta dan ustanovljeno prvo prostovoljno gasilsko društvo v Nemčiji, kar označuje začetek prostovoljnega gasilstva. 

Število prostovoljnih gasilcev v Sloveniji je okrog 155.000, med njimi je okoli 50.000 operativnih gasilcev, ki so ustrezno usposobljeni in opremljeni. Prostovoljni gasilci so vključeni v 1346 društev, 120 gasilskih zvez in 17 regij.

V Sloveniji je približno 1/3 intervencij na požarih ostali 2/3 pa predstavljajo intervencije tehničnega tipa, to so intervencije na prometnih nesrečah in intervencije na delovnih mestih. Včasih pa pride tudi do intervencij zaradi naravnih nesreč, kot so naprimer poplave, plazovi, potresi in nevihte.

Spodaj si lahko pogledate nekaj fotografij iz naših intervencij, usposabljanj in vaj.